Συναιτερισμός


RPIC-ViP s.r.o.

RPIC-ViP είναι μια μεσαίου μεγέθους συμβουλευτική και εκπαιδευτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και την ανάπτυξη (με έμφαση στις βασικές ικανότητες), Συμβουλές επιχειρήσεων, το στρατηγικό σχεδιασμό και την περιφερειακή ανάπτυξη, τις υπηρεσίες επανατοποθέτησης στην αγορά εργασίας και τις καινοτόμες δράσεις που σχετίζονται με την απασχόληση-ένταξη των μειονεκτούντων ομάδων-στόχων, καθώς και τη διαχείριση του έργου. Παραδίδει στην τάξη, εξωτερικά, διαδικτιακή και μικτή μάθηση Το παρελθόν μας είναι το βιωματικό στυλ μάθησης που υποστηρίζεται από τη διαδικτυακή και μικτή παράδοση. Ως εκ τούτου έχουν το δική τους τεχνική διαδικτυακής ανάπτυξη των εμπειρογνωμόνων. Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία από την υλοποίηση των έργων σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εθνική συντονίστρια του προγράμματος: Eva Homolová (homolova@rpic-vip.cz)

ISQ

Το ISQ είναι ένα ιδιωτικό και ανεξάρτητο τεχνολογικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1965 και ασκεί τις δραστηριότητές του στην ΕΕ, την Ευρώπη, την Αφρική, την Αμερική και την Κίνα προσφέροντας την εμπειρία του στους τομείς της εκπαίδευσης, πιστοποιήσεις, μηχανολογικές μελέτες, τον έλεγχο και τη διαβούλευση για την ποιότητα, την έρευνα και την ανάπτυξη. Το ISQ έχει 986 εργαζόμενους, έχει εκτεταμένη εμπειρία σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, καθιστώντας τον ένα από τους κύριους εθνικούς φορείς στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δια βίου μάθησης, της ηλεκτρονικής μάθησης και διαχείρισης της γνώσης. Το ISQ έχει πάνω από 16 χρόνια εμπειρίας στο συντονισμό χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων και έχει προωθήσει ή συμμετάσχει σε περισσότερα από 100 έργα σε διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου, το ISQ διαθέτει τεράστια εμπειρία σε καινοτόμες μαθησιακές και εκπαιδευτικές κατάρτισεις και πιστοποίησεις, σε στενή συνεργασία με το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (IEFP) σε αυτόν τον τομέα και έχει αναπτύξει διάφορα εργαλεία και μεθοδολογίες, συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ, ενώ εργάζονται σε εθνικές και διεθνείς συνεργασίες.

Εθνική συντονίστρια του προγράμματος: Ana Azevedo (aiazevedo@isq.pt)

EMIRAcle

Η EMIRAcle (Ερευνητικό Κέντρο Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας και Καινοτομίας - ένα σύμπλεγμα που οδηγεί στην αριστεία) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός με 23 ερευνητικά εργαστήρια της διευρυμένης Ευρώπης που έχουν συσσωρεύσει την τεχνογνωσία τους στον τομέα της μεταποίησης και τον τομέα της καινοτομίας, προκειμένου να την παρέχουν στους βιομηχάνους ως διεθνές δίκτυο των εταίρων συνεργασίας. Όλα τα μέλη της EMIRAcle έχουν ηγετικό ρόλο στην τεχνολογική πλατφόρμα ManuFuture και έτσι είναι στην αιχμή της καινοτομίας στην Ευρώπη. Η EMIRAcle προσφέρεται να λειτουργήσει ως εταίρος σε συνεργατικά έργα έρευνας και της καινοτομίας, με τη μορφή μιας σειράς από συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα. Μία από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες είναι η βοήθεια των νέων επιχειρηματιών στη μεταφορά της καινοτομίας από τα πανεπιστήμια στη βιομηχανία.

Εθνικός συντονιστής του έργου: Andreas Riel (andreas.riel@grenobleinp.fr)

ISCN

Η ISCN LTD (www.iscn.com) ιδρύθηκε το 1994 στην Ιρλανδία. Πρόκειται για μια ιρλανδική ΜΜΕ με γραφεία ανάπτυξης λογισμικού στην Αυστρία, μια ιδιωτική εταιρεία την iSCN Regionalstelle που ιδρύθηκε το 1997, και την iSCN GesmbH που ιδρύθηκε το 2001 στο Γκρατς. Οι εμπειρογνώμονες της ISCN έχουν μεγάλη εμπειρία με το e-commerce, e-learning, e-διαχείριση και η iSCN έχει αναπτύξει μια σειρά από κορυφαίες λύσεις αιχμής σε αυτόν τον τομέα στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων. Η iSCN CREDIT στα πλαίσια μια ευρωπαικής συνεργασίας με άλλους Ευρωπαίους εταίρους αναπτύχθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Κάτω Χώρες μια διαδικτυακή αξιολόγηση των δεξιοτήτων και την υποστήριξη του συστήματος διαπίστευσης της ΕΕ με κάρτες δεξιοτήτων. Η ISCN συντονίζει το EuroSPI (www.eurospi.net), μια πρωτοβουλία που θα βοηθήσει τη λήψη μιας ευρείας ευαισθητοποίησης της Ευρώπης και τη γνώση από τα προηγούμενα έργα πλατφόρμας τεχνολογίας και θα βοηθήσει στη δημιουργία της υπηρεσίας γνώση. Η ISCN ήταν, επίσης, ο συντονιστής της EQN (Ευρωπαϊκό Δίκτυο προσόντων) και τεχνικός διευθυντής της ΕΕ. Πιστοποιών και πάροχος τεχνολογίας για την ECQA. Ο Δρ Messnarz είναι επίσης ο αντιπρόεδρος της ECQA.

Εθνικός συντονιστής του έργου: Damjan Ekert (dekert@iscn.com)

EUROSUCCESS CONSULTING

Η Eurosuccess Consulting, μέσα από μια δυναμική ομάδα νέων επιστημόνων, παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των αναγκών των σύγχρονων επιχειρήσεων της Κύπρου ειδικά σε θέματα όπως η καινοτομία και η τεχνολογία. Η EUROSUCCESS εντόπισε, από τα αρχικά στάδια των εργασιών της, την ανάγκη για τη δημιουργία δεσμών μεταξύ της οικονομίας της Κύπρου και την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά και έδωσε μεγάλη έμφαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργούνται από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η EUROSUCCESS σήμερα προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών προς το Δημόσιο, καθώς και τον ιδιωτικό τομέα της Κύπρος. Επίσης, έχει αρχίσει να συμμετέχει ενεργά σε διεθνή προγράμματα, μέσα από ένα καλά οργανωμένο δίκτυο συνεργατών στο εξωτερικό, με βάση την έντονη εμπειρία του παρελθόντος του ιδρυτή της. Η EUROSUCCESS στοχεύει στην συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της, καθώς και την ανάπτυξη της ομάδας του η οποία θα δώσει την ευκαιρία για να ενισχύσει τον επιστημονικό τομέα της εμπειρογνωμοσύνης.

Εθνικός συντονιστής του έργου: Γιώργος Γιωργάκης (george@eurosc.eu)

CIRSES

Το CIRSES - Centro di Iniziativa e di Ricerca sul Sistema Educativo e scientifico (Πρωτοβουλία και Κέντρο Ερευνών για τα συστήματα εκπαίδευσης και Επιστήμης) ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1980. Εν μέρει χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει ως στόχο τη μελέτη των ιταλικών και ευρωπαϊκών συστημάτων ΕΕΚ. Με την πάροδο του χρόνου, το CIRSES έχει πραγματοποιήσει πολλές σημαντικές πρωτοβουλίες και ερευνητικές μελέτες, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ιταλική συζήτηση για τα θέματα των Σχολείων που σχετίζονται με: Έρευνα για εγκατάλειψη του σχολείου, Ιδιωτικά Σχολεία στην Ευρώπη, στερεότυπα με βάση το φύλο σε σχολικά βιβλία, Μαθαίνοντας από Δεξιότητες . Από το 2009, το CIRSES συντόνιζε 2 Leonardo-TOI έργα που ολοκληρώθηκαν το 2011. Ειδικότερα: το RE.LOAD - εργαστήρια για την ανάκαμψη και την εμβάθυνση της μάθησης ή αποσκοπούν στην αποδομητική / μεταβατικές προσεγγίσεις στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών. Από τον Οκτώβριο του 2011, το CIRSES είναι εταίρος στο πρόγραμμα Leonardo-TOI "ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΡΜΟΝΙΑ", με στόχο να ενθαρρύνει τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Εθνική συντονίστρια του προγράμματος: Alessandra Antinori (ale.antinori@fastwebnet.it)
© 2013-2021 RPIC-ViP s.r.o.