Aktivity


Nejdůležitější projektové aktivity jsou uvedeny níže:

 1. Jednání projektového týmu

  V průběhu realizace projektu je plánováno několik jednání projektového týmu za účelem koordinace projektových aktivit a implementace projektu ve všech partnerských zemích.

  Webové stránky budou aktualizovány s ohledem na aktuální průběh realizace projektu.


 2. Analýza potřeb

  Analýza potřeb srovnává národní kontext a podmínky pro přenos a využívání vzdělávacích materiálů v partnerských zemích. Dle výsledků srovnání a identifikovaných potřeb bude definován předmět přenosu.

  Více informací naleznete níže.


 3. Trénink trenérů

  Na tréninku trenérů realizovaném v České republice bude vyškoleno prvních 15 trenérů. Tito později proškolí trenéry v jejich organizacích/zemích s cílem dosáhnout počtu 18 certifikovaných trenérů v závěru projektu.

  Více informací naleznete níže.


 4. Pilotní tréninky

  Cílem je proškolit 100 studentů prostřednictvím online a prezenčních kurzů. Zpětná vazba z pilotních tréninků bude využita ke zlepšení kvality tréninkových materiálů.

  Webové stránky budou aktualizovány s ohledem na aktuální průběh realizace projektu.


 5. E-learningový kurz

  Transferované vzdělávací programy budou konfigurovány pro umístění na ECQA Moodle vzdělávací platformu.

  Webové stránky budou aktualizovány s ohledem na aktuální průběh realizace projektu.


 6. ECQA certifikace

  Testové otázky k ověření zvládnutí dovedností z Karty budou k dispozici na ECQA portálu pro sebehodnocení trenérů.

Více informací naleznete níže. Informace o ECQA naleznete na: http://www.ecqa.org.
© 2013-2021 RPIC-ViP s.r.o.