Χώρος λήψης αρχείων


1η συνάντηση Έργου – Λισαβόνα, Πορτογαλία (3 – 4 Δεκεμβρίου 2012)


2η συνάντηση Έργου – Γκρενόμπλ , Γαλλία (11 – 12 Απριλίου 2013)


3η συνάντηση Έργου + Εργαστήριο Μεταφοράς – Οστράβα, Τσεχία (2 – 4 Ιουλίου 2013)


4η συνάντηση Έργου – Λευκωσία, Κύπρος (20 – 21 Μαρτίου 2014)


5η συνάντηση Έργου και Τελική Ημερίδα – Ρώμη, Ιταλία ( 8 – 9 Οκτωβρίου 2014)

© 2013-2021 RPIC-ViP s.r.o.