Partneři projektu


RPIC-ViP s.r.o.

RPIC-ViP s.r.o je vzdělávací a poradenská společnost střední velikosti působící v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů se zaměřením na klíčové kompetence, poradenství v oblasti podnikání, strategického plánování a regionálního rozvoje, projektového managementu, outplacementu a dalších služeb týkajících se inkluze znevýhodněných cílových skupin na trhu práce.

Zaměřujeme se na různé formy vzdělávání: v učebně, outdoor, e-learning a blended learningové kurzy. Východiskem je zážitková forma učení v kombinaci s e-learningovými a blended learningovými formami výuky. Máme vlastní odborníky zaměřující se na komplexní služby v oblasti ICT. Společnost RPIC-ViP s.r.o. má rozsáhlé zkušenosti s realizací projektů na regionální, národní i Evropské úrovni.

Národní koordinátor projektu: Eva Homolová (homolova@rpic-vip.cz)

ISQ

ISQ je soukromá a nezávislá technologická společnost založená v roce 1965, působící v EU, Evropě, Africe, Americe a Číně. Nabízí své zkušenosti v oblasti tréninku, certifikací, inženýrských studií, auditu a poradenství týkající se kvality, výzkumu a vývoje. ISQ má 986 zaměstnanců. Společnost má rozsáhlé zkušenosti ve všech oblastech vzdělávání a je tudíž jedním z hlavních národních hráčů na poli odborného a celoživotního vzdělávání, e-learningu a znalostního managementu. ISQ má více než 16leté zkušenosti s koordinací projektů financovaných z EU a podpořila či podílela se na více než 100 projektech v různých programech EU. ISQ má rozsáhlé zkušenosti s inovativními formami vzdělávání, tréninkem a certifikací trenérů. V této oblasti na národní i mezinárodní úrovni úzce spolupracuje s portugalským Institutem pro zaměstnanost a trénink (Institute for Employment and Training – IEFP). Společně vyvinuli několik nástrojů a metod, zahrnující i oblast ICT.

Národní koordinátor projektu: Ana Azevedo (aiazevedo@isq.pt)

EMIRAcle

EMIRAcle (European Manufacturing and Innovation Research Association – vedoucí clusteru excellence) je neziskovou organizací s 22 výzkumnými laboratořemi po celé Evropě, která svou odbornost zaměřila na výrobu a inovace za účelem spolupráce s průmyslem a vytvořením mezinárodní sítě spolupracujících partnerů. Všichni členové EMIRAcle mají vedoucí úlohu v ManuFuture Technology Platform a jsou tak na čelním místě v oblasti inovací v Evropě. EMIRAcle nabízí služby, produkty a partnerství v oblasti výzkumné spolupráce a projektů zaměřených na inovace. Jednou z nejdůležitějších služeb je podpora začínajících podnikatelů v oblasti přenosu inovací z akademické půdy do průmyslu.

Národní koordinátor projektu: Andreas Riel (andreas.riel@grenobleinp.fr)

ISCN

Společnost ISCN LTD (www.iscn.com) byla založena v roce 1994 v Irsku. Jedná se o malou až střední firmu skládající se z poboček zaměřených na vývoj software v Rakousku, soukromé firmy ISCN Regionalstelle, která byla založena v roce 1997, a I.S.C.N. GesmbH založené v roce 2001 v Grazu. Odborníci ISCN mají rozsáhlé zkušenosti s e-obchodem, e-learningem a e-managementem. V této oblasti vyvinula ISCN mnoho významných řešení. Společně s partnery z Velké Británie a Holandska vyvinula v rámci partnerství CREDIT ISCN online nástroj pro posouzení dovedností a systém akreditací podporujících evropské Skill cards. ISCN je koordinátorem iniciativy EuroSPI www.eurospi.net, která pomáhá v Evropě přijmout široké povědomí a znalost z předchozích projektů zaměřených na technologie a doprovodné služby. ISCN byla také koordinátorem EQN (European Qualification Network), technickým ředitelem EU Certificates a poskytovatelem technologie pro ECQA. Dr. Messnarz je v současné době také viceprezidentem ECQA.

Národní koordinátor projektu: Damjan Ekert (dekert@iscn.com)

EUROSUCCES CONSULTING

Eurosucces Consulting poskytuje díky svému mladému a dynamickému týmu široké spektrum služeb pro řešení potřeb moderních kyperských podniků, zejména v oblasti inovací a technologií. EUROSUCCES identifikoval na základě svých šetření potřebu vytvoření vazby mezi Kyperskou ekonomikou a širším evropským trhem, a klade velký důraz na využití potenciálu, který vznikl vstupem Kypru do Evropské unie. EUROSUCCES dnes nabízí různé služby veřejnosti i privátnímu sektoru. Společnost se také aktivně účastní mezinárodních projektů v rámci zavedené sítě zahraničních partnerů. EUROSUCCESS si klade za cíl neustálé zlepšování svých služeb, a také rozvoj svého týmu, který pak bude mít příležitost posílit vědecké odvětví odbornými znalostmi.

Národní koordinátor projektu: Giorgos Giorgakis (george@eurosc.eu)

CIRCES

CIRCES – Centro di Iniziativa e di Ricera sul Sistema Educativo e Scientifico bylo založeno v říjnu 1980. Centrum je částečně financováno Ministerstvem kultury a zaměřuje se na studium italských a evropských systémů odborné přípravy a vzdělávání. V průběhu svého působení CIRCES vedlo mnoho významných iniciativ a výzkumných studií, které hráli důležitou roli v diskusích týkajících se italského vzdělávacího systému: výzkumy zaměřené na zanechání studia, soukromé školy v Evropě, genderové stereotypy v učebních textech, zkušenostní učení. V letech 2009 - 2011 koordinovalo CIRCES 2 projekty zaměřené na inovace v rámci programu Leonardo da Vinci. Jedná se o RE.LOAD ( Laboratories for REcovery and deepening of Learning Or Aimed at Deconstructive/transitional approaches to students’ vocational guidance), od října 2011 je CIRCES partnerem projektu „WORK-HARMONY“ zaměřeného na posílení slaďování rodinného a profesního života.

Národní koordinátor projektu: Alessandra Antinori (ale.antinori@fastwebnet.it)
© 2013-2021 RPIC-ViP s.r.o.