Východiska


Potřebnost projektu lze zdůvodnit nedostatkem vzdělávacích programů k rozvoji dovedností k podnikavosti a jejich certifikaci na úrovni EU. Vzdělávací systémy evropských států nerozvíjí potenciál úspěšných podnikatelů na středních školách dostatečně a často selhávají v motivaci studentů.

Výzkum, inovace a podnikání spolu velmi úzce souvisí a jejich kombinace je považována za klíč k bohaté a udržitelné ekonomice. Nejlepším způsobem, jak zvýšit inovační potenciál výzkumu, je vyvíjet přímo s cílem získat inovační produkt nebo službu. Rozvoj kreativního myšlení a podnikavosti je nezbytným předpokladem pro založení a udržení podnikatelských subjektů.

Projekt From Idea to Enterprise vychází z tréninkového programu Researcher-Entrepreneur (http://www.researcher-entrepreneur.eu), který je certifikován Evropskou certifikační a kvalifikační asociací (ECQA – European Certification and Qualification Association).
© 2013-2021 RPIC-ViP s.r.o.