Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του έργου From Idea to Enterprise Website!


Επειδή η τρέχουσα διδασκαλία της επιχειρηματικότητας δεν έχει ακόμη επαρκώς ενσωματωθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα προγράμματα σπουδών των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το έργο «From Idea to Enterprise Website» αποσκοπεί στη μεταφορά και την κατάρτιση του προγράμματος πιστοποίησης ResEUr, το οποίο καλύπτει όλες τις βασικές πτυχές που σχετίζονται με τις βασικές εκτιμήσεις αμέσως πριν τη διαδικασία της δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης, καθώς και με την ενίσχυση της δύναμης της καινοτομίας των υφιστάμενων εταιρειών.

Το έργο «From Idea to Enterprise Website» ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2012, και είναι ένα έργο διάρκειας δύο ετών, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo da Vinci στο πλαίσιο Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, με δραστηριότητες που προγραμματίζονται σε 6 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Ιταλία και την Πορτογαλία.

Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε πως μπορείτε να λάβετε μέρος στο έργο!

Idea2Enterprise - video


σπίτι1 σπίτι2 σπίτι3 σπίτι4 σπίτι5 σπίτι6

© 2013-2021 RPIC-ViP s.r.o.