Ιστορικό


Το κίνητρο για αυτή την πρόταση του έργου έγκειται στην έλλειψη ενός πανευρωπαϊκού έγκυρου συνόλου των ενοτήτων κατάρτισης και πιστοποίησης των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων. Η Ευρώπη είναι μακριά από την αξιοποίηση του δυναμικού της επιτυχημένης επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, επειδή συχνά αποτυγχάνει να κινητοποιήσει τους σωστούς καινοτόμους πόρους και τα νέα μυαλά.

Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα συνδέονται στενά μεταξύ τους και θεωρούνται ως τα κλειδιά για μια πλούσια και βιώσιμη οικονομία. Ο καλύτερος τρόπος για να μετατραπεί η έρευνα σε καινοτομίες είναι να εξετάσει βασικούς παράγοντες της καινοτομίας από τα πρώτα στάδια της έρευνας μέχρι τη δημιουργία σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η δημιουργία επιτυχημένων και βιώσιμων επιχειρήσεων είναι τότε το λογικό επόμενο βήμα, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικός μοχλός από τις αρχές ευαισθητοποίησης των δημιουργικών μυαλών για την επιχειρηματικότητα.

Το έργο «From Idea to Enterprise Website» είναι δημιουργημένο βάση του ECQA Πιστοποιημένη εκπαίδευση για Έρευνα – Επιχειρηματικότητα και πιστοποιημένα προγράμματα (http://www.researcher-entrepreneur.eu/).
© 2013-2021 RPIC-ViP s.r.o.